Angst…hoe kom je eraan? En hoe kom je er vanaf?

Angst……hoe kom je eraan? En hoe kom je er vanaf?

 

Van de verschillende ongewenste emoties, zoals boosheid, frustratie, verdriet, zorgen, is angst een hele nare. Vooral wanneer deze al langere tijd bestaat. Ik spreek uit ervaring. Ik heb een bepaalde periode in mijn leven hier enorm mee te kampen gehad. Het werkt compleet verlammend, verkrampend, opjagend en ontregelend. Het ondermijnt je zelfvertrouwen, je vertrouwen in die mensen die het beste met je voor hebben als ook het vertrouwen in het Leven. Niks voelt meer goed, alles is beangstigend en wordt als stress ervaren. Zo was het in mijn beleving althans.

In de dierenwereld zie je dieren uit doodsangst compleet verstarren. Nadat het gevaar geweken is, trillen deze dieren een poosje na in hun hele lijf, waarna ze weer weg springen. De verstarring is opgeheven. Bij mensen bestaat deze ‘verstarring’ of ‘bevriezing’ ook. Alleen is deze niet zo gemakkelijk op te heffen. De oorsprong van de angst is dan ook anders dan die bij de dieren.

Mijn ervaring is, dat bij mensen waarbij dit speelt, er vaak al in de oorsprong, in de basis sprake was van enige onveiligheid of gebrek aan geborgenheid. Hele kleine kinderen kunnen bv. (een)ouder(s) verloren hebben of emotioneel gezien waren de ouders afwezig. Kinderen hebben op jonge leeftijd in het ziekenhuis gelegen, zijn weggehaald bij hun (biologische)ouders of één van de ouders was langdurig (psychisch) ziek. Ze waren vluchtelingskinderen, hadden al heel jong te maken met oorlog, met geweld. Noem maar op.
Als je nog meer teruggaat kan de geboorte erg moeilijk zijn geweest of de moeder had gedurende de zwangerschap erg veel last van angsten en stress. Hierbij verwijs ik naar een eerder geschreven blog, die dieper ingaat op de aanwezigheid van de angst of stress bij de moeder tijdens de zwangerschap: www.praktijkdehelpendehand.nl/water-als-boodschapper

Hele kleine kinderen hebben geen besef van wat er gebeurt maar voelen heel goed dat er iets niet klopt. Ze kunnen het niet verwoorden en tegelijkertijd is iets heel beangstigend. Wanneer die angst maar lang genoeg duurt slaat deze angst zich ergens in het lichaam op. Vaak in het zenuwstelsel of delen daarvan, zodat sommige delen van het zenuwstelsel daarna continu ‘aan staan’ of heel snel getriggerd worden. Ook de buikorganen zijn hele gevoelige plekken die vaak betroffen zijn.
Wat dat daarbij komt is het feit, dat we onverwerkte issues van onze voorouders onbewust overnemen, zo ook angsten.

EN JA…. HOE KOM JE ER VANAF?

In mijn beleving is het tegenovergestelde van angst: Vertrouwen, Rust, Vrede maar vooral ook Liefde en Compassie(met jezelf). Tegenwoordig merk ik zelfs dat deze elementen voortdurend om mij heen aanwezig zijn. Ik kan me er nu bewust voor openstellen, me naar een hogere trillingsfrequentie brengen en me bewust met Vrede, Liefde en Rust laten omringen en vullen.

Angst bezit een lage trillingsfrequentie, komt voort uit ons lagere zelf, uit aangenomen dogma’s en verkeerde overtuigingen, en werkt beperkend en opjagend.
Liefde, Vrede en Compassie hebben een hogere trillingsfrequentie en komen voort uit ons Hogere Zelf en Hart. Ze werken verruimend, verlichtend en rustgevend.
Als je je dit gewoon al beseft, kan het je misschien helpen om je zo vaak mogelijk met je hart te verbinden.
Je moet vooral weten dat jij NIET die angst bent. Het is een gemoedstoestand, meer niet. Identificeer je er niet mee. Het is ahw een tijdelijke zware onweersbui in je systeem. Je mag en kunt die angst loslaten. Dat is voor iedereen mogelijk. Daar ben ik van overtuigd.

Ondanks alles kan het in de dagelijkse realiteit erg lastig zijn angst los te laten. Vooral wanneer je er middenin zit. Je moet hierbij weten dat je het niet alleen hoeft te doen. Zoek mensen in je omgeving op die iets heel liefdevols, koesterends, vredigs uitstralen. Hun energie kan ook op jou effect hebben.

In mijn behandelingen, ongeacht of ik me specifiek richt op het zenuwstelsel of op de prenatale tijd van iemand, maak ik standaard heel bewust gebruik van Rust, Vrede, Liefde en Compassie. Craniosacraaltherapie werkt an sich erg vertragend en ont-haastend. Het is een ont-moeten van 2 wezens. Er moet geen doel behaald worden. Het mag. Ik ga, wanneer ik merk dat er veel stress aanwezig is bij de client, bewust mijn eigen hartslag en bloeddruk nog eens naar beneden halen. De client kopieert dit onbewust. Dan ga ik geleidelijk aan de opgeslagen stress laten wegvloeien, maar alles op het tempo van de client. Zonder haast, zonder druk.

Op deze manier komt er eindelijk weer Rust in het systeem van de client. Dan heeft de angst geen plaats meer. Heel geleidelijk en subtiel voel ik dan verder wat de persoon in essentie nodig heeft, om weer bij de hartsenergie te komen. Het duurt een aantal sessies, maar ik heb bij meerdere mensen mooie resultaten zien ontstaan.

 
Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Blog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *