Bevroren zelfliefde

Bevroren zelfliefde

Bevroren zelfliefde De waardevolle Vrouw

Niet iedereen komt uit een gezellig warm nest. Sommige mensen werden geboren in een gezin, waarbij de ouders allesbehalve liefdevol waren naar hun kinderen. Het hart-elijke was veranderd in hard-heid. Soms is er sprake geweest van straffen in de jeugd, of het aanpraten van schuld en schaamte. Weer anderen onthielden de kinderen bewust het plezier en de vrijheid van de jeugd. Sommige moesten enorm presteren, op school of in de sport. Het kan heel divers zijn. In ieder geval is hun jeugd al vroeg weggenomen, en hebben ze te weinig liefde en geborgenheid ervaren. Al jong hebben ze daarom een pantser gebouwd rondom het hart.

Vaak waren de ouders zelf getraumatiseerd, en botvierden ze hun onverwerkte emoties en ongenoegen uit op hun kinderen. Daarbij komt dat kinderen vaak loyaal zijn naar de ouders toe en het voor ze opnemen. Dit maakt het complex. Want deze mensen hebben het gevoel dat ze er onvoorwaardelijk moeten zijn voor de ouders, uit een soort van plichtsgevoel, en toch komt het stuk zelfliefde en zelfrespect daarbij in het gedrang. Op volwassen leeftijd of zelfs al veel eerder kunnen er allerlei klachten ontstaan. Pijnklachten, stijfheidsklachten, maar ook psychische klachten. Er kunnen eenzaamheidsgevoelens ontstaan, depressieve klachten en in ieder geval gevoelens van onzekerheid en minderwaardigheid.

Vooral vrouwen schamen zich ervoor om de oorzaak van dit soort klachten bij een ander, bij hun liefdeloze getraumatiseerde ouders neer te leggen. Toch zou normaal gesproken in het gezin een gezonde veilige basis gelegd moeten worden. Het gevoel van er mogen zijn, er toe doen. Liefde te mogen ervaren als een heel natuurlijk iets, zonder dat je er eerst voor moet presteren. Vanuit ongezonde gezinssituaties ontstaat er een verwrongen beeld van liefde. Liefde wordt dan eerder geassocieerd met pijn. Daarom hebben sommige vrouwen heel veel moeite een liefdesrelatie aan te gaan. Of gaan ze maar moeilijk vriendschappelijke relaties aan. Er komt heel snel een onveiligheid, wantrouwen, of bindingsangst om de hoek kijken.

Misschien herken je iets van je eigen verhaal hierin. Het kan zijn dat je moeilijk kunt ontspannen, moeilijk bij je gevoel kunt komen, heel erg in je hoofd zit, heel erg onzeker bent, en weinig tot geen zelfliefde ervaart. Het moeilijk vindt om relaties aan te gaan…

Bevroren zelfliefde De waardevolle Vrouw

Ik geef jou een veilige bedding en ruimte om te leren jezelf weer te voelen, om contact te krijgen met wie jij bent. Om gehoord en gezien te worden. Om jezelf uiteindelijk weer helemaal te waarderen om wie jij bent. In een prettige setting mag jij leren ontspannen en je emoties stukje bij beetje er laten zijn. Deze zitten nog opgeslagen ergens bij jou in de weefsels. Door ze voorzichtig aan te raken, ontstaat er wellicht een opening. Door op zoek te gaan naar de oorzaak en daar vrede mee te hebben, kun je je eigen pijn en hardheid naar jezelf toe vervolgens makkelijker loslaten.

Ik weet zeker dat je een verschil gaat voelen. Door er te mogen zijn, en jezelf toe te laten dat alles er mag zijn wat er maar naar boven komt, geef je jezelf een groot cadeau. Jouw hart krijgt de ruimte om zich te openen en kan gaan ontdooien. Emoties kunnen weer vrijelijk stromen. Ze kunnen geintegreerd of losgelaten worden. Dan kan je hart zich weer ruimschoots openstellen voor de liefde. In eerste instantie Liefde voor jezelf, zelfrespect, en een diep gevoel van waardigheid voor jezelf. Dat je er toe doet. Daarna komen er nog allerlei mooie dingen op jouw pad. Daar ben ik van overtuigd.

Ik gun jou het proces.

Hartegroet van De waardevolle Vrouw.

Plaats een reactie