Een veilige bedding…van levensbelang.

Een veilige bedding….van levensbelang

 

De meeste mensen zullen warme herinneringen hebben aan hun ouderlijk huis. Ze voelden zich er veilig en gekoesterd en kregen de aandacht die nodig was.

Dit is jammer genoeg niet bij iedereen het geval. Ik krijg heel wat mensen in mijn praktijk waarbij die ‘veilige’ bedding op de één of andere manier ver te zoeken was.

Dit kan diverse oorzaken hebben gehad. Er kan sprake zijn geweest van verbaal en/of nonverbaal geweld in het gezin, sexueel of psychisch misbruik (van het kind), drugs of alcoholgebruik bij één of beide ouders, narcistisch of autistisch gedrag bij één van de ouders, het vroegtijdig overlijden van één of beide ouders.                                                                   

Wat ook best vaak voorkomt is dat één van beide ouders veel last heeft of had van depressies of angststoornissen. Dit is op zich natuurlijk niet gewelddadig, maar drukt wel een enorm stempel op het gezin, en daardoor op de ontwikkeling van het kind. De aandacht gaat namelijk vaak naar de zieke persoon. Het kind komt veel te kort en gaat vaak een soort verantwoordelijkheidsgedrag vertonen naar die ouder. Dit behoort echter niet tot de taak van het kind en is op de lange termijn veel te zwaar. Kinderen weten echter niet beter en doen dit vaak onbewust.

  

Mijn ervaring met clienten én mijn eigen persoonlijke ervaring is, dat wanneer er mn bij de moeder van het ouderlijk gezin veel angst of een depressie aanwezig was, dat dit gegeven ook al bestond tijdens de zwangerschap. Hoe vroeger in de ontwikkeling van het kind er sprake is van ‘onveiligheid’, hoe ernstiger de gevolgen op latere leeftijd kunnen zijn.

In een veilige, gewenste en liefdevolle omgeving voelt het kind tijdens de zwangerschap duidelijk de liefde, de koestering en het ‘gewenst-zijn’ van de moeder. Dat maakt dat het nog ongeboren kind zich vrij en onbekommerd kan ontwikkelen. Zet zich dit proces voort in de eerste levensjaren dan is de kans op een persoonlijkheid met veel zelf-liefde, eigenwaarde en zelfverzekerdheid, die later zeker zijn eigen weg in het leven gaat vinden, gegarandeerd.

Als de moeder daarentegen tijdens de zwangerschap veel last heeft van enige vorm van stress, maar mn angst, dan wordt dit één op één aan de onvolgroeide vrucht meegegeven. In de zin van een ‘inprint’ in het zenuwstelsel of  het bloedvatenstelsel.

Bovengenoemde eigenschappen krijgt dit kind dan niet als vanzelfsprekend mee. Zo’n persoon moet er dus zijn hele leven ‘moeite’ voor doen, om iets gedaan te krijgen. Want…..het heeft geleerd en het zit volledig ingebakken in het systeem: liefde ontvangen is niet iets vanzelfsprekends. Het heeft ervaren, dat het eerst liefde ‘hoort’ te geven, te pleasen, iets te doen voor een ander, voordat hij of zij liefde mag ontvangen.                                               

Als het er überhaupt al is. Dat is voor zo’n persoon gedurende zijn of haar leven erg stressvol, en ik krijg vaak te horen, dat er op enig moment ziektebeelden zijn ontstaan. Naast de vaak lastige relaties op de werkvloer en met de partner.                 

De inprint in het zenuwstelsel en bloedvatensysteem maakt dat iemand zelf weer gevoeliger wordt voor stress en dan makkelijker ontvankelijk is voor het krijgen van een ziektebeeld van het zenuwstelsel of  bloedvatensysteem, zoals een burnout, oververmoeidheid, een aandoening van de bloedvaten, het hart, noem maar op.                                                       

Is men dan gedoemd zijn hele leven lang een stressvol bestaan te moeten leiden?

 

Het antwoord is nee. In dit geval valt en staat het met bewustwording.  Jezelf in eerste instantie BEWUST te worden van de bron van het euvel. Door precies na te gaan waar er in je leven en door welke factoren er stress ontstond in je lijf. Door dus helemaal terug te gaan tot de bron. Soms ligt de bron duidelijk bij één van je ouders, en kun je precies het tijdstip aanwijzen. Soms ligt het ingewikkelder, en zou het zomaar een aantal generaties terug kunnen liggen. 

Mbv de wijsheid van het lichaam, waar ik veel gebruik van maak, en een vorm van familieopstellen, daarnaast veel liefdevolle aandacht, het ombuigen van dogma’s en overtuigingen komen we een heel eind. We gaan tenslotte ook na, wat jouw persoonlijke levensles hierin is.

                 

Hoe ingewikkeld een les soms ook mag lijken, je zielewezen geeft je in het leven alle mogelijke tools mee, om dit leven aan te kunnen, om ‘geheeld’ te worden. Om vrede en acceptatie te vinden, liefde voor het leven, en een zeker inzicht dat ook jij er toe doet.        

Na verloop van tijd heb ik toch heel wat mensen de deur uit zien gaan, die ondanks het lastige pakketje wat ze met zich meedroegen, zich toch ontwikkeld hebben tot zelfverzekerde mensen met veel eigenliefde, een geweldig doorzettingsvermogen en power. En veel minder of geen fysieke klachten meer. Of ze hebben manieren gevonden om deze beter te kunnen handelen.

 

 

 

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Blog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *