Hoe ontstaat een depressie? En hoe is deze te behandelen?

HOE ONTSTAAT EEN DEPRESSIE? EN HOE IS DEZE TE BEHANDELEN?

Er bestaat niet één duidelijke oorzaak voor een depressie en geen enkel geval is gelijk. Laat ik dat vooropstellen. Meerdere factoren spelen een rol bij het ontstaan en instandhouden van een depressie.
Volgens Thomas Haenel is het ontstaan van een depressie het resultaat van een wisselwerking van zowel aanleg, doorgemaakte negatieve ervaringen korter of langer geleden, lichamelijke dysharmonie en de sociale situatie.

Dat de depressie ‘losbreekt’ ligt meestal aan de volgende factoren:

* Sociale overbelastingssituaties zoals problemen op het werk, relatieproblemen, verlies van partner, kinderen, ouders, vrienden. Verlies van werk, huis of verhuizing naar een heel ander deel van het land of ander land.
* Ziektes, waarbij sprake is van veel pijn, ontstekingen, verlies van functies, slechte prognose, tumoren. Maar ook hun ingrijpende behandelingen zoals chemotherapie en/of andere zware medicatie.
* Verstoringen van het dag/nacht ritme kunnen tot depressies leiden.

Wat ik persoonlijk vaak ervaren heb bij mensen die een depressie doormaken is het feit, dat het hart erbij betrokken is. Bij de craniobehandeling merk ik dat het hart wat ‘verschrompeld’ aanvoelt. Niet in de ware zin des woords, maar ik neem dit energetisch waar. Het hart trekt zich dieper terug, is vager of veel kleiner waarneembaar. De structuren rondom het hart, zoals het pericard zijn verstrakt en verkort. Dit pericard, het lijkt wel een soort schildwacht voor het hart, heeft meerdere punten waarmee hij is vastgemaakt aan het skelet. Van diep in de onderrug tot boven in de nek. Wat kan verklaren waarom iemand met een depressie ook nog eens klachten krijgt aan de onderrug, nek, of regelmatig hoofdpijnklachten heeft.

Ook lopen er fascies (bindweefselstructuren) vanaf het hart direct naar het Sphenoid, het wigbeen, wat op de bijgevoegde foto is te zien. Dit is een botstuk centraal in de hersenen gelegen, net boven het midden, waarop de hersenen rusten. Het lijkt ahw op een soort vleermuis, of vlinder met zijn vleugeltjes. Rondom dit sphenoid lopen hele belangrijke hersenstructuren, zenuwen en kliertjes waar wezenlijke hormonen worden gevormd. Als het pericard rondom het hart is verstrakt heeft het tot gevolg, dat het sphenoid belemmerd is in zijn functie en beweeglijkheid. Het wordt letterlijk ‘depressed’. Wanneer alles in dit gebied gecomprimeerd is, worden hersendelen en hormoonklieren hier beknot in hun functie. Mede de oorzaak dat men zich ‘depressed’, depressief voelt.

WAT KAN CRANIO HIER BETEKENEN?

Ik werk ten eerste aan een soort basisgevoel van veiligheid en bedding. Heel wezenlijk. Dit heeft de client de laatste tijd en misschien al veel langer moeten ontberen. Dan al ontstaat er veel rust en ontspanning in het zenuwstelsel.
Dan ga ik alles wat gecomprimeerd is ruimte en vrijheid geven, zoals bv het Sphenoid.
Ik werk ook veel aan en rondom het hart, om hier de structuren te laten ontspannen en ruimte te geven. Vanuit mijn eigen hart breng ik veel liefde, geborgenheid en bestaansrecht in het systeem.
Door het biodynamisch werken met de bloedvaten, die toch ook met het hart te maken hebben, ontstaat er ruimte en warmte in het hele cardiovasculaire systeem.

Aan de hersenkamers werk ik om weer meer ‘swung’ en levensvreugde in het systeem te brengen. Alles in samenwerking met het lichaam en het wezen van de client.

Natuurlijk duurt dit echt wel een aantal behandelingen maar de client zal zich na een keer of 6 zeker al een heel ander mens voelen.

 
 
 
Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Blog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *