Hoe verwijder je zware metalen en ander gif uit je lijf?

Hoe verwijder je zware metalen en ander gif uit je lijf?

 

Hoe we het ook wenden of keren, in onze moderne geindustrialiseerde wereld worden we vrijwel dagelijks blootgesteld aan zware metalen en ander gif. Zware metalen krijgen we binnen via de vervuilde lucht die we inademen, maar ook via voedsel verbouwd op vervuilde grond, via voedsel uit vervuilde wateren. Er is vastgesteld dat er zich kleinere en grotere concentraties kwik in vis en schaaldieren bevinden. Dan bevatten vaccinaties vaak hoeveelheden aluminium, chemotherapiebestanddelen bevatten veel gif, net als zware medicatie, sommige drugs en de amalgaamvullingen.
Ons lijf is middels de lever, nieren, de longen, lymfesysteem en liquor (hersen- en ruggemergsvloeistof) erg goed in staat om zich te ontdoen van allerlei afvalstoffen. Dan hebben we centraal in onze hersenen 4 ventrikels of hersenkamers, die dienen als zuiveringssysteem. Binnen deze kamers wordt het bloed gezuiverd voordat het in de liquor terecht komt, en wordt de liquor opnieuw geproduceerd. Bij de eerste hersenkamers bestaat er een natuurlijke barrière tussen het bloed en de liquor.

Normaal gesproken is deze barrière vanuit het bloed naar de liquor alleen doorlaatbaar voor CO2, water en O2. Hij is weinig doorlaatbaar voor sommige elektrolyten en voor bijna alle andere stoffen niet. Daarom wordt het wel de meest reine vloeistof in ons lijf genoemd.

Helaas is deze barrière gaandeweg meer toegankelijk geworden voor bepaalde toxines en gifstoffen die in vaccinaties, drugs, amalgaamvullingen, bestanddelen van chemo’s, zware metalen en medicatie zitten. Maar ook voor bv aspartaam wat in zoetstoffen zit. Zo glippen deze toxische stoffen toch onze hersenen binnen en werken als neurotoxines.

In zijn boek ‘Medical Medium’ wijdt Anthony William hier een heel hoofdstuk aan. Omdat dit zulke belangrijke informatie is voor iedereen. Hij vertelt in dit boek dat kwik een superbrandstof is voor kanker, virussen en bacterien. Blootstelling aan kwik veroorzaakt ontstekingen en kan het leven van mensen beheersen middels allerlei klachten en aandoeningen, zoals depressie, angsten, ADHD, autisme, bipolaire stoornissen, neurologische aandoeningen, epilepsie, migraine. Soms gaat kwik nog verder en slaat zijn slag m.a.g. de ziekte van Parkinson, de ziekte van Alzheimer, dementie of een hersenbloeding. Zo ernstig is het dus. Hij beweert in dit boek dat kwik voor de volle 100% verantwoordelijk is voor de ziekte van Alzheimer.

HOE KUNNEN WE DAN OOIT DEZE TOXICITEIT WEER KWIJTRAKEN?

Er bestaan goede detox en vastenkuren, met speciaal hiervoor geschikte voedingsmiddelen, kruiden, en soms voedingssupplementen. Dit is zeker een aanrader, al zou ik die mensen die dit (voor de eerste keer) willen doen, willen advizeren dit onder begeleiding van een professioneel iemand te doen. Er kunnen namelijk best wel sterke ontgiftigingssymptomen optreden en dan moet je wel weten hoe je moet handelen.

HOE KAN CRANIO HIERBIJ ONDERSTEUNEN?

Heel veel zou ik zeggen, omdat wij erg geoefend zijn in het waarnemen en stimuleren van de hersenen en de liquor, als het beinvloeden van het hele ventrikelsysteem binnen de hersenen. Anders gezegd de hersenkamers, waar de liquor geproduceerd wordt. Daarnaast zijn er hele fijne technieken om het veneuze sinussysteem zoals dat op de bijgevoegde foto te zien is, te draineren. Sinussen zijn grotere venen of aders in de hersenen waardoor afvalstoffen worden afgevoerd naar de grotere vaten in de borstkas.

Wanneer het lichaam gaat detoxen, maar ook bij griep, koorts, verkoudheden, na het ondergaan van narcose, chemokuur of een zwaardere behandeling bij de tandarts, raakt dit hele sinussysteem erg overbelast en soms verstopt. Door de overbelasting en hoge druk net onder de schedel kunnen vervolgens weer de onderstaande klachten ontstaan:

Migraineklachten, problemen met het zicht, druk op de ogen, vermoeiende ogen, concentratieproblemen,  lusteloosheid of een algemeen drukgevoel in de schedel. 

Binnen de craniosacraaltherapie bestaat er een fijne drainagetechniek om dit hele sinussysteem te behandelen en te ontlasten. Na de behandeling zal de druk in de schedel verminderen. Het zicht wordt beter, en er ontstaat een grotere helderheid in zijn algemeenheid. Toxines worden op deze manier geleidelijk aan, maar wel efficient verwijderd uit je systeem.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Blog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *