Je bent je eigen overtuiging.

Je bent je eigen overtuiging

 

Stel je bent een jongetje. Je ouders waren ontzettend blij met je geboorte. Alles zat mee, de omstandigheden waren heel gunstig om een gezin te stichten, en je werd gekoesterd en op handen gedragen door je ouders. Als kind krijg je dan mee, en dat is heel fijn, dat er altijd volop liefde aanwezig is, dat je super welkom bent. Dat je er wel degelijk toe doet. Dit gegeven zit helemaal ingeprent in zijn systeem, en zo’n kind ontwikkelt zich tot een zelfstandige tevreden persoonlijkheid met veel gevoel van eigenwaarde en zelfverzekerdheid. Het gelooft dan ook in zijn eigen kunnen en vertrouwt er bewust en onbewust op dat alles goed zal komen in zijn leven. En dat is dan ook helemaal gebeurd.

Dit jongetje heeft ook een ouder zusje. Dit meisje werd geboren, nog net tijdens de tweede wereldoorlog, in een erg ongunstige situatie. De ouders waren niet getrouwd, moesten trouwen, terwijl de vader eigenlijk naar een werkkamp in Duitsland moest. Hij zat veel ondergedoken. Dus het was erg spannend allemaal en veel dingen moesten stiekem gebeuren.                       

Heel welkom zal dit kindje zich niet gevoeld hebben. De zwangerschap en het eerste levensjaar waren omgeven door spanning, stress en onveiligheid. Bij dit meisje zit dit gegeven diep ingebakken in haar systeem. Dit maakt dat zij later in haar leven veel gevoeliger werd voor stress en depressiviteit en dat heeft ze dan ook ondervonden. Itt haar broer ervoer zij het leven niet als veilig en ondersteunend. Sinds een aantal jaren is ze dementerend geworden.

Iemand die redelijk dicht bij mij in de buurt woont, vertelde me een aantal jaren geleden eens, dat hij zich als kind al voorstelde dat hij later heel rijk zou worden. Dat was zijn grote wens. En het is gebeurd ook. Hij kreeg een groot bedrijf, was voor zijn zestigste al ‘binnen’. Hij geniet nu volop van het leven. Ik gun hem dat overigens.

Zo heb ik mij vaak zitten afvragen, waarom sommige mensen zo succesvol in hun leven lijken te zijn, alles gedaan lijken te krijgen, veel meer van het leven lijken te genieten en anderen zo’n totaal ander leven leiden.

Je zou het ‘De biologie van de overtuiging’ kunnen noemen. Zo vormt je oorsprongsgezin de basis van je leven. Deze is van grote invloed op je gevoel van veiligheid, je zelfvertrouwen en je gevoel van eigenwaarde. Maar ook op je manier van denken en met emoties leren omgaan. Is er een veilige bedding aanwezig, en voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, voor meningsuiting en uitwisselen van gedachten en ideen, dan is dat een vruchtbare bodem voor het verkrijgen van positieve gedachtes en overtuigingen.

                             

Krijgt een kind onvoldoende aandacht en liefde, om wat voor reden dan ook, dan ontwikkelt het kind zich compleet anders. Gebrek aan liefde leidt hoe dan ook tot veel meer stress.

De positie van het kind in het gezin kan ook heel wat uitmaken. De oudsten nemen vaak de verantwoordelijkheid over de jongsten, maar kunnen tegelijkertijd ook in bepaalde situaties wat neerbuigend of juist dominant naar de jongere broertjes en zusjes doen. Zo zullen sommige ‘jongsten’ zich altijd zeker voelen van een grotere broer of zus. Dus dat er altijd iemand is. Andere ‘jongsten’ kregen altijd het idee dat er over hen werd beslist. Er zijn natuurlijk heel veel variaties mogelijk. Maar je oorsprongsgezin en je positie in het gezin zijn van grote invloed.

De meeste mensen hebben hier geen weet van. Hoe bepalend innerlijke overtuigingen zijn. Ze kunnen je maken en breken. En weer gaat het hier om bewustwording. Als de bereidheid er is, en een goed doorzettingsvermogen, wel met behulp van een goede therapeut of coach, kun je deze overtuigingen op het spoor komen. Er is veel tijd, aandacht en liefde voor nodig, maar het kan. Dan gaat het er in eerste instantie gewoon maar om, ze te aanvaarden voor wat ze zijn.

Zoals die innerlijke overtuigingen er gekomen zijn, kunnen ze op een gegeven moment ook omgebogen worden naar positieve affirmaties en overtuigingen. En hierbij gaat het er vooral om dat je dit jezelf toestaat. Dat lijkt heel makkelijk, maar is ontzettend moeilijk. Mensen kunnen best hard zijn voor zichzelf.       

                           

En toch, als je het doorhebt, en je wilt in je leven een positieve vormgeving bewerkstelligen, dan is alles mogelijk. Alles is uiteindelijk een overtuiging of energie.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Blog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *