Van waardeloos naar een waardevolle Vrouw

Van waardeloos naar een waardevolle Vrouw De waardevolle Vrouw

Het ontstaan van mijn bedrijf heeft absoluut met mijn eigen persoonlijke proces te maken. In de afgelopen twaalf jaar is het langzaam naar deze vorm toegegroeid.

Eind 2010 kwam ik als een gebroken vrouw terug naar Nederland. Ontheemd, ontworteld, me eenzaam en mislukt voelende. Compleet waarde-loos en vrijwel compleet op mijzelf teruggeworpen. Ik ging door een uiterst pijnlijk en moeizaam proces, waarbij ik voor mijn gevoel alles kwijt was en mij opnieuw moest uitvinden.

De eerste periode in Nederland heb ik mij behoorlijk afgezonderd. Genoot van de stilte, de natuur en mijn eigen nieuwe huisje. Gedurende de eerste jaren kreeg ik met verschillende typen coaches te maken, en een ieder heeft mij kleine stukjes op weg geholpen. Een aantal familieopstellingen in de beginperiode gaven mij een speciale kijk op de vrouwenlijn van mijn moeders kant. Op terugkerende patronen binnen de verschillende generaties vrouwen boven mij. Ik kon tegelijkertijd bepaalde zaken loslaten die ik onbewust had overgenomen, echter niet bij mij hoorden.

Het sterke en strenge gevoel van mezelf waarde-loos voelen heeft de eerste jaren wel voortgeduurd, maar zwakte af en veranderde geleidelijk aan in een gevoel van minderwaardigheid. Wel al iets meer waarde, maar het stelde nog niet zoveel voor.

In 2013 begon ik met de tweede cranio-opleiding in Zuid-Duitsland. Dit heeft tot eind mei 2016 geduurd. Het voelde iedere keer als een warm bad om hier te zijn, om te leren en diep te voelen. Om me gedragen en geliefd te weten. Om de heerlijke craniosacraaltherapiebehandelingen te ondergaan, als ook om te geven. Ik ervoer op deze manier een aangenaam gevoel van bedding en absoluut welkom zijn. Dit heb ik daarna herhaaldelijk in mijn craniosessies doorgegeven aan mijn clienten.

Zo klom ik geleidelijk aan steeds hoger en voelde steeds meer ‘eigen-waarde’. Omdat ik nog steeds regelmatig de stilte en het teruggetrokken zijn echt nodig had, bracht dat mij ook meer in contact met mijZelf, mijn gidsen, mijn geestelijke begeleiders. Ik trof vaker gelijkgestemden die dit op een vergelijkbare manier ervoeren.

De laatste jaren heb ik nog weer intensiever aan mijzelf gewerkt, als mijzelf ook weer leuke dingen gegund. Want ik merkte dat ik naar mijzelf toe nog behoorlijk streng kon zijn.

Een aantal familieopstellingen en jaren verder merkte ik dat mijn gevoel van eigenwaarde goed begon te veranderen in positieve zin. Mijn geliefde verscheen in mijn leven, een groot geschenk voor mij. Daarnaast koester ik een aantal erg goede vriendschappen. Ik voel me waardig en vol, en geniet van de dingen die ik kan doen en zou tegelijkertijd nog veel meer willen betekenen voor mensen.

Mijn specifieke doelgroep vanuit dit bedrijf zijn vrouwen, die zich herkennen in mijn verhaal. Die een bepaalde periode, of nog steeds zich waardeloos, minderwaardig, overbodig, overbelast, burnedout, angstig of depressief voelen. En dit heel graag veranderd willen zien. Ik denk dat ik jullie daarbij heel goed zal kunnen helpen, omdat ik de pijn zo zelf heb gevoeld. Vooral gun ik een ieder zich Waardevol te voelen.

Vandaag de dag kan ik namelijk voluit zeggen dat ik mezelf een waardevolle Vrouw voel. Ik ben trots om te zijn die ik nu ben, ik voel me krachtig en waardig.

Van waardeloos naar een waardevolle Vrouw De waardevolle Vrouw