Verantwoordelijkheid voor je eigen leven.

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR JE EIGEN LEVEN.

We ondergaan gedurende ons leven de nodige butsen en verwondingen. Ik bedoel hierbij onze geestelijke verwondingen. Hoe vroeger die in ons leven hebben plaatsgevonden, des te heftiger de gevolgen. De meeste vrouwen die bij mij in de praktijk komen hebben dit soort verwondingen opgelopen. Al in hun jeugd  hebben ze te maken gehad met een vorm van afwijzing, niet welkom zijn, een buitenbeentje zijn, tot zelfs manipulatie of misbruik.

Hoe vroeger dit in de jeugd begint, hoe meer het zich nestelt in ons systeem en er zich patronen gaan ontwikkelen. Er ontstaan overtuigingen en blokkades die zich tegen ons keren. Tegen onze normale ontwikkeling in, on-natuurlijk en on-gezond. Ze richten zich tegen de normale stroom van het leven. Het leven wat wil uitdijen en groeien in bewustzijn.

Wanneer we als kind een aantal keren een behoorlijke afwijzing van een ouder hebben meegemaakt, gaan we snel geloven dat dat klopt. Dat we het niet waard zijn, om te zijn wie we zijn. Sommige kinderen kunnen zich bijvoorbeeld dan enorm gaan uitsloven, om vooral gezien en geaccepteerd te worden. Ze ontwikkelen een bepaald aspect van zichzelf in bijna overdreven mate, terwijl andere aspecten ondergesneeuwd worden. Kinderen kunnen bijvoorbeeld zich extra gaan uitsloven op school, in de sport of een andere hobby. Om vooral maar complimenten te ontvangen. Iets van een liefdesbewijs.  Andere kinderen trekken zich helemaal terug in hun schulp. Ze bouwen ahw een soort harnas rondom hun hart. Het voelen wordt weggestopt, omdat dat als onveilig wordt ervaren. Later vertrekken ze vroeg vanuit het ouderlijk huis, om de wijde wereld in te gaan.

Hoe dan ook, welke kant het ook opgaat, vroeg of laat krijgen we hier weer mee te maken, en komen we onszelf weer tegen.                  In relaties gaat het vaak botsen, omdat keer op keer de oude pijn weer getriggerd wordt. Niet alleen in de relatie tot de partner, maar ook in vriendschappen, in de werkrelaties met collega’s, met een leidinggevende.  

Het mannelijke en het vrouwelijke aspect 

      Bij vrouwen zie ik vaak, dat ze het mannelijke stuk in zichzelf heel goed hebben ontwikkeld. Maar dat het vrouwelijke aspect behoorlijk ver te zoeken is. Dit is onbewust gegaan, het is een patroon geworden.                                                                                              Sowieso hoort er bij volwassenen een balans te zijn  tussen het mannelijke en vrouwelijke aspect. Maar vrouwen horen zeker hun vrouwelijk aspect te omarmen. Ze zijn niet voor niks in dit leven als vrouw ter wereld gekomen.                                                                    Van nature hebben vrouwen het verbindende aspect in zich, het zorgende, het koesterende. Ze geven bedding aan ongeboren leven. Ook het intuitieve en het spirituele horen bij het vrouwelijke aspect. Als ook de draad met de ongeziene wereld. Vrouwen leven meer vanuit hun gevoel, niet zozeer vanuit de ratio.

Wanneer je keer op keer in confrontaties je weer behoorlijk gestoten en pijn gedaan hebt, wordt het tijd om stappen te nemen.                  Je kunt eeuwig in de slachtofferrol blijven zitten. Belangrijker is het om voor jezelf de intentie neer te zetten, dat jij je leven weer met beide handen aangrijpt om er iets moois van wilt maken.                  Jij neemt zelf de volle verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Dat doe je door je hart weer open te stellen. Met het risico dat daarbij alle oude pijn tevoorschijn komt. Doorvoel het en laat het los. Het hoort niet meer bij jou. Het dient je niet meer. Door de oude overtuigingen, pijn en blokkades weg te halen, kan er nu ruimte komen voor iets nieuws. Voor nieuwe sprankelende energie, voor een nieuwe jij. Een completere, mooiere jij.   

Er zullen nieuwe mogelijkheden op jouw pad zullen komen. Heb de moed en het doorzettingsvermogen om dit aan te gaan. Jij bent het waard!

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Blog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *